Esja


Vaarwel zeggen is het ergste wat ik mee mag maken.

Esja heeft mijn leven totaal veranderd.
Helaas woonde er een monster in haar darmen.

Een monster wat toesloeg nadat haar lichaam het eigenlijk helemaal niet aankon vanwege hoef en spierbevangenheid.

Esja heeft mij veel geleerd, nog beter naar je paard luisteren.
Waarom had ze het soms moeilijk als ik op haar wilde rijden?

Als er een monster in je buik woont en de druk te groot wordt wil je van die pijn af.

Ze heeft zoveel gegeven, vanaf de grond was alles mogelijk.
Haar lichte hinnik als we samen weer iets tops hadden gedaan zou ik nooit vergeten.

Ik noemden haar als bijnaam altijd prinsessen monster.

Wist ik vier jaar geleden maar dat er echt een monster in haar zat.

Ze deed alles met me en voor me, ongelooflijk wat een pijn zij gisteren heeft gehad.

Die pijn voel ik in mijn hele lichaam en hoofd.

Het is allemaal nog niet te bevatten.

Esja, mijn meisje, mijn prinses.

Wow, wat heb jij mij veel gegeven.

Nooit maar nooit zal ik jouw vergeten en wat je mij geleerd hebt geef ik door.

Echt dat beloof ik

Ik hou van je prinses waar je ook bent

Liefs Marion

 

Abschied zu nehmen ist das Schlimmste, was ich erleben kann.

Esja hat mein Leben total verändert.
Leider lebte ein Monster in ihrem Bauch.

Ein Monster, das nach ihrem Körper schlug, konnte es wegen seines Hufs und seiner Muskulatur überhaupt nicht bewältigen.

Esja hat mir viel beigebracht, dass ich deinem Pferd noch besser zuhören kann.
Warum hatte sie manchmal Schwierigkeiten, wenn ich sie reiten wollte?

Wenn ein Monster in Ihrem Bauch lebt und der Druck zu groß wird, möchten Sie diesen Schmerz loswerden.
Ich bedauere sehr, ich fühle mich zu 100% schuldig.

Sie gab so viel, alles war von Grund auf möglich.
Ich würde ihr leichtes Wiegen nie vergessen, wenn wir wieder etwas gemeinsam gemacht hätten.

Ich habe ihr Prinzessin Monster immer als Spitznamen bezeichnet.

Wenn ich nur vor vier Jahren wüsste, dass es wirklich ein Monster in ihr gibt.

Sie tat alles für mich und für mich, unglaublich, welchen Schmerz sie gestern hatte.

Ich fühle diesen Schmerz in meinem ganzen Körper und Kopf.

Es ist noch nicht nachvollziehbar.

Esja, mein Mädchen, meine Prinzessin.

Wow, wie viel du mir gegeben hast.

Ich werde dich niemals vergessen und werde das weitergeben, was du mir beigebracht hast.

Ich verspreche es wirklich

Ich liebe deine Prinzessin, wo immer du bist

Liebe Marion

 

Saying goodbye is the worst thing I can experience.

Esja has totally changed my life.
Unfortunately a monster lived in her gut.

A monster that struck after her body couldn’t handle it at all because of its hoof and muscularity.

Esja has taught me a lot, listening to your horse even better.
Why did she sometimes have a hard time when I wanted to ride her?

If a monster lives in your belly and the pressure becomes too great, you want to get rid of that pain.
Regret, very much, I feel 100% guilty.

She gave so much, everything was possible from the ground up.
I would never forget her light neighing if we had done something together again.

I always called her princess monster as a nickname.

If only I knew four years ago that there was really a monster in her.

She did everything for me and for me, unbelievable what a pain she had yesterday.

I feel that pain in my whole body and head.

It is all not yet comprehensible.

Esja, my girl, my princess.

Wow, how much you gave me.

Never but never will I forget you and I will pass on what you have taught me.

I really promise

I love your princess wherever you are

Love Marion